Правният отдел на Европейската централна банка търси нови стажанти.

Продължителност на стажовете е между 3 и 6 месеца, но може да бъде удължена до общо 12 месеца, а заетостта е целодневна. Началната дата зависи от момента на одобрението и стажът може да бъде през цялата 2021 г., като мястото на провеждане е Франкфурт, Германия.

В програмата могат да се включат граждани на страни – членки на Европейски съюз и отговарящи на останалите изисквания на програмата.

За стажантите е предвидена стипендия в размер на 1 070 евро, както и надбавка за настаняване.

Краен срок за кандидатстване: 12 октомври 2020 г.

Повече информация>>