Банка ДСК обявява Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“.

Стажът е платен, с продължителност до 6 месеца и целогодишен прием.

Програмата предлага възможността стажантите да се потопят в динамична бизнес среда, да се срещнат с професионалисти, да бъдат обучавани от ментори.

Стажантската програма се провежда в следните звена:

  • Маркетинг, Комуникации и Човешки ресурси;
  • Корпоративно банкиране, Трежъри и капиталови пазари, Проектно Финансиране, Агробизнес, Търговски факторинг, Глобално транзакционно банкиране;
  • Информационни технологии;
  • Администрация и мониторинг на кредити на граждани, Счетоводство, Кредитен контрол, Електронни продажби и развитие.

Изискванията за включване в програмата са:

  • Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
  • Завършен минимум трети курс;
  • Студенти, които се дипломират в същата година;
  • Познаване добре на MS Office;
  • Учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
  • Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

За допълнителна информация>>