Фондация „Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, проведоха публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и резултатите от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система за 2019-2020 г.

Обсъждането се проведе на 26 юни 2020 г. Тук може да видите презентацията Индекс на интегритета в съдебната система (ИИСС) за 2019-2020 г.