Заглавие: „Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020“

Автор: Николай Стоянов

Издателство: „Сиела“

Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не са разглеждани в съдебната практика на Върховния касационен съд в анализирания период.

За повече информация>>