„Теория на модерната държава“

Тенчо Колев

Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Теория на модерната държава“ с автор Тенчо Колев.

Учебникът обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория на държавата в юридическите факултети в страната.

В книгата са разгледани и някои нови теми – например теория на полицейската държава и предизвикателствата, които Европейският съюз поставя пред националната държава.

За повече информация>>