„Свидетелите очевидци в наказателното производство“

Здравка Кръстева

Издателство „Сиела“ представя ново заглавие от Здравка Кръстева – „Свидетелите очевидци в наказателното производство“.

В голяма част от производствата по наказателни дела ключово значение за доказването имат показанията на свидетелите очевидци. През последните тридесет години в приложната психология се наблюдава съществено развитие на изследванията на паметта на свидетелите и факторите, които могат да доведат до погрешни свидетелски показания и разпознавания.

В монографията са изследвани тези научно обосновани знания и е предложено усъвършенстване на криминалистичната тактика на разпознаването и разпита на свидетелите очевидци, както и структуриран подход при оценката на резултатите от тези действия по разследването.

За повече информация>>