„Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“

Иван Стоянов

Издателство „Сиела“ представя новия „Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ със съставител Иван Стоянов.

Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Съображенията да бъде обхванат именно този период са следните: първо, от 2007 г. РБ е член на ЕС и съответно българското данъчно законодателство е обновено и хармонизирано с данъчното законодателство на ЕС; второ, от 2007 г. е създадена и започва да функционира системата на административните съдилища у нас, на които са подсъдни данъчните дела.

Сборникът съдържа и коментар на едни от най-сложните и деликатни проблеми на съдебната практика по данъчни дела.

За повече информация>>