Заглавие: „Регламентът Брюксел IV – Наследяването в европейския съюз“ – коментар

Автор: Станислав Йордански

Издателство: „Сиела“

Целта на настоящия коментар е да представи детайлен анализ на разпоредбите на Регламент Брюксел IV, на приетата във връзка с прилагането му Глава 58 „б“ от ГПК, както и на прецедентното право на Съда на ЕС и на българската съдебна практика. Книгата е предназначена за правоприлагащите органи, практикуващите юристи и студентите по право с цел да ги улесни при тълкуването и прилагането на разпоредбите на Регламента.

За повече информация>>