„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“

Стоян Ставру, Румен Неков

Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков.

Книгата съдържа 128 съдебни акта, разпределени в следните раздели: Облигационно право (68 акта по ЗЗД, ЗОДОВ, ЗЗП, ЗОЗ), Трудово право (35 акта по КТ, ИК, ЗРАСРБ, ЗВО, ЗОВСРБ, ЗСП, ППЗНП), Търговско право (25 акта по ТЗ, ЗБН и КЗ (отм.).

Трите годишника – „Гражданско процесуално право“, „Гражданско право“, „Облигационно и търговско право“ – съставляват част от поредицата 290-ници „Предизвикай: Съдебната практика!“, чиято мисия е представянето на съдебната практика по начин, който има за цел да акцентира върху тематично съдържание, като направи възможен един по-внимателен и задълбочен прочит.

За повече информация>>