„Наказателно право. Обща част. Второ издание“

Александър Стойнов

Издателство „Сиела“ представя второ издание на книгата „Наказателно право. Обща част. Второ издание“ на автора Александър Стойнов.

Изданието представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказателно право обща част. В новото издание са разгледани задълбочено всички институти от Общата част на Наказателния кодекс. Освен това са анализирани и коментирани тенденциите в съдебната практика и тълкувателните решения на Върховния касационен съд​.

За повече информация>>