„Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“

Росен Карадимов

Издателство „Сиела“ представя новата книга на Росен Карадимов – „Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“.

Книгата представлява цялостно изследване на аудио-визуалното произведение като обект на авторско право.

Авторът на труда прави подробен анализ на каталога от авторски и сродни на авторските права, свързани със специфичния обект, и на различните техни носители.

За повече информация>>