„Административен процес“

Шесто преработено и допълнено издание

проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров

Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров.

В учебника са разгледани промените в АПК, направени през 2018 г. Наред със съвременно изложение на теоретичните въпроси, са разгледани и множество интересни за практиката проблеми. Използвана е и е разгледана критично много от най-новата съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на ВАС. Включени са и решения на Конституционния съд, Съда на ЕС и Съда за защита на правата на човека в Страсбург.

В книгата е включен уникален код, който позволява достъп до пълния текст в електронен вариант. А това дава възможност за удобно и бързо търсене и ефективна работа, а съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива съдържанието на съответния съдебен или нормативен акт.

За повече информация>>