Category Archives: Стажове и работа

17 окт.
0

Длъжностното присвояване според българското наказателно право

„Длъжностното присвояване според българското наказателно право“ Дарина Косева Книгата представлява монографичен труд – цялостно изследване на правната уредба на длъжностното присвояване според българското наказателно право. Последователно са разгледани българските законодателните решения относно престъплението от 1896 г. до настощия момент, както ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
13 окт.
0

Съдебните актове в наказателния процес

„Съдебните актове в наказателния процес“ Аделина Хаджийска Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На база на понятието „съдебен акт“ е изградена класификацията на посочената ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
04 окт.
0

Стажантска програма на ЧСИ Биляна Богданова

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“. Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на частния съдебен изпълнител и преминава във втори (основен) етап, включващ ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
01 окт.
0

Свободна позиция в Сметната палата

Сметната палата на Република България обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правнонормативно осигуряване на одитната дейност“, дирекция „Правно-нормативно осигуряване“. Главният експерт осигурява качествена правна помощ при извършването на проверки по законосъобразност, свързани с одитната ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
19 сеп.
0

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

„Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ Антония Илиева, Пенчо Станкулов Книгата представлява ръководство, което обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
08 сеп.
0

Предизвикай: Вещното право!

„Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“ Стоян Ставру Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру „Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“. Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
16 авг.
0

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

„Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“ Михаил Малчев Издателство „Сиела“ представя книгата на Михаил Малчев – „Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“. Книгата представлява самостоятелно монографично изследване, посветено на иска за наследство. ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
13 авг.
0

Екологично право. Специална част

„Екологично право. Специална част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя второ преработено и допълнено издание на специалната част на учебника „Екологично право“ на Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство е посветено на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
15 юли
0

Юридическо задължение

„Юридическо задължение“ Бойка Чернева Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“. Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Авторът разглежда задълженията на личността и техните морални, политически и ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
08 юли
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Книгата съдържа 128 съдебни ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
1236