Category Archives: Стажове и работа

15 юли
0

Юридическо задължение

„Юридическо задължение“ Бойка Чернева Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“. Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Авторът разглежда задълженията на личността и техните морални, политически и ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
08 юли
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Книгата съдържа 128 съдебни ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
25 юни
0

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

„Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ със съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев. Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
20 юни
0

Международна конференция за млади адвокати

Софийската адвокатска колегия е получила покана за участие в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. Конференцията ще се проведе през септември 2019 г. в Ереван, Армения. ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
11 юни
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя първия от двата сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“, съставени от Стоян Ставру и Румен Неков. Той е част от ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
29 май
0

Изменения на АПК от есента на 2018

„Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“ Цветан Сивков Издателство „Сиби“ представя книгата на Цветан Сивков – „Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“. Изданието е посветено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. Те ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
21 май
0

Екологично право. Обща част

„Екологично право. Обща част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя ново правно заглавие „Екологично право. Обща част“ с автор Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“. Направен е опит за кратко и ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
20 май
0

Деяние на служител под прикритие

„Деяние на служител под прикритие“ Герман Германов Издателство „Сиела“ представя книгата на Герман Германов – „Деяние на служител под прикритие“. Книгата е монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския Наказателен ко­декс институт – деяние, извършено от лице, което е ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
16 май
0

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС по наказателни дела

„Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство „Нова звезда“ представя новия „Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
13 май
0

Осигурителен стаж

„Осигурителен стаж“ Цвета Попова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Осигурителен стаж“ с автор Цвета Попова. В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Изследването анализира елементите на осигурителния стаж. Предлага се ясна дефиниция за ...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
123