Стажове и работа

Търговска Банка Д предлага Стажантска програма в различни направления. Програмата предлага възможността стажантите да се запознаят с дейността на структурите в Централното управление или с организацията на работата във финансовите ...

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена. Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, ...

Администрация на Президента предлага ежегодно стажантска програма за студенти и висшисти от различни специалности.  Продължителността на стажа е минимум един месец и се определя както в зависимост от учебния план на ...

Стаж в БНБ

Стажове и работа

Българската народна банка организира студентска стажантска програма. Стажовете се провеждат през периода юни-септември. Програмата е насочена към студенти от широк кръг специалности от университети с различен профил. По време на стажа ...

456