Стажове и работа

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Старши експерт – юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“  в администрацията на ВСС. Юрисконсултът в отдела оказва правна помощ на възложителя, като изготвя и подготвя ...

Българският хелзинкски комитет обявява свободна позиция за правоспособен юрист за работа в правната програма на организацията. Изискванията към кандидатстващите са следните: висше юридическо образование, юридическа правоспособност, английски език на много добро ниво. ...

Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство“ при дирекция „Правно-нормативна дейност“. Главният юрисконсулт в отдела осъществява процесуалното представителство на МВР пред ...

Райфайзенбанк България обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Правен отдел – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът в отдела оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, ...

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за ...

Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор. Младшият вътрешен одитор изпълнява одитен ...

3456