Стажове и работа

Изпит за синдици

Стажове и работа

Министерство на правосъдието обявява изпит за придобиване на квалификация синдик. Изпитът се състои писмена и устна част. Писмената част ще се състои на 31 март 2019 г., а устната – ...

Патентното ведомство на Република България обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки на длъжността старши експерт в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“. Старши експертът в дирекцията ...

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема „Кога изчезна етиката в правото?“. Изискванията към кандидатите са ...

За втори път Федералният съдебен център и Българският институт за правни инициативи в рамките на Мрежата на американските съдии за България, подкрепени от Фондация „Америка за България“, предлагат едномесечни съдебни ...

„Търговска Банка Д“ търси да назначи юрисконсулти в регионалните центрове София, Пловдив, Бургас и Варна. Юрисконсултът изготвя правни становища по кредитни сделки; изготвя и съгласува проекти на договори; изготвя молби, ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

234