Стажове и работа

Стаж в БНБ

Стажове и работа

Българската народна банка организира студентска стажантска програма. Стажовете се провеждат през периода юни-септември. Програмата е насочена към студенти от широк кръг специалности от университети с различен профил. По време на стажа ...

123