Стажове и работа

Германската служба за академичен обем (DAAD) отпуска стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2017/2018 година. ...

Министерството на външните работи обявява конкурс за стажант-аташета. Целта на стажантската програма е да привлече млади хора в българската дипломатическа служба, които един ден да отстояват интересите на страната като ...

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена. Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, ...

Извън програмата на Министерски съвет „Студентски стажове в държавната администрация“, Министерство на икономиката провежда индивидуални студентски стажове целогодишно. Министерството предлага практическо обучение на студенти и млади специалисти с акцент върху придобиването ...

Националния институт на правосъдието информира за Стажантска програма на Съда на Европейския съюз. Стажът се провежда в кабинета на съдия Марияна Кънчева,  Общ съд на ЕС, Люксембург с продължителност от 1 ...

Националният институт на правосъдието информира за неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз. Програмата запознава стажантите с работата и практиката на СЕС и в частност Общия съд, предоставя възможност за ...

234