Стажове и работа

Сметната палата на Република България обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правнонормативно осигуряване на одитната дейност“, дирекция „Правно-нормативно осигуряване“. Главният експерт осигурява качествена правна ...

IIT, Chicago-Kent College of law обявява LL.M програма в Атина и последваща програма в Чикаго с гарантирани стипендии за успешно преминали обученията по програмата от  75% и 100%. Програмата в Училището ...

UNIQA Академия за юристи

Стажове и работа

Застрахователна компания УНИКА обявява УНИКА Академия. Компанията предлага натрупване на ценен опит от своите експерти в областта на застраховането, които ще бъдат ментори на стажантите. Продължителността на програмата е между 3 ...

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

Европейският омбудсман предлага два пъти годишно платени стажове с продължителност от 4 месеца, с възможност да бъде удължен до 1 година след оценка за представянето през първите 4 месеца. Стажът ...

234