Стажове и работа

Министърът на правосъдието обяви 75 свободни места за нотариуси в страната. Част от свободните места са останалите незаети от последния конкурс, освободени места от преместили се нотариуси и такива, загубили ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

Европейският омбудсман предлага два пъти годишно платени стажове с продължителност от 4 месеца, с възможност да бъде удължен до 1 година след оценка за представянето през първите 4 месеца. Стажът ...

Европейската сметната палата организира стажантска програма, която се провежда три пъти годишно. Eвропейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя спомага за ...

По случай Деня на българската адвокатура – 22 ноември Висшият адвокатски съвет обявява награди за студенти юристи за написване на реферат на тема „Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът ...

ЕОС Матрикс ЕООД търси да назначи младши юрисконсулт. Немската EOS Group е голяма международна финансова група с основен фокус върху управлението на вземания. EOS обслужва над 20 000 клиенти в ...

234