Стажове и работа

Българската народна банка обявява свободна позиция за юрисконсулти в дирекция „Обществени поръчки“. Юрисконсултът в дирекцията подготвя и провежда обществените поръчки в БНБ;осъществява контрол по спазването на ЗОП, Правилника за прилагане ...

Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява Годишна стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, президент на КНСБ в периода 1990-1997. Съучредители на стипендията са Университет за национално и ...

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Старши експерт – юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“  в администрацията на ВСС. Юрисконсултът в отдела оказва правна помощ на възложителя, като изготвя и подготвя ...

Българският хелзинкски комитет обявява свободна позиция за правоспособен юрист за работа в правната програма на организацията. Изискванията към кандидатстващите са следните: висше юридическо образование, юридическа правоспособност, английски език на много добро ниво. ...

Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство“ при дирекция „Правно-нормативна дейност“. Главният юрисконсулт в отдела осъществява процесуалното представителство на МВР пред ...

Райфайзенбанк България обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Правен отдел – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът в отдела оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, ...

2346