Стажове и работа

Банка ДСК обявява Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“. Стажът е платен, с продължителност до 6 месеца и целогодишен прием. Програмата предлага възможността стажантите да се потопят в динамична бизнес среда, ...

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“. Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

Европейският омбудсман предлага два пъти годишно платени стажове с продължителност от 4 месеца, с възможност да бъде удължен до 1 година след оценка за представянето през първите 4 месеца. Стажът ...

Европейската сметната палата организира стажантска програма, която се провежда три пъти годишно. Eвропейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя спомага за ...

Търговска Банка Д предлага Стажантска програма в различни направления. Програмата предлага възможността стажантите да се запознаят с дейността на структурите в Централното управление или с организацията на работата във финансовите ...

234