Стажове и работа

Deloitte in Bulgaria launches Tax Graduate Recruitment Campaign. Deloitte in Bulgaria is part of or shares the professional values of Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited ...

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за длъжността „Главен секретар“ на Администрацията на главния прокурор /АГП/. Главният секретар планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители в АГП; отговаря за ...

Институт за пазарна икономика обявява Конкурс за стажант – правни изследвания в периода 15 май 2018 – 15 август 2018 г. Стажантът ще бъде ангажиран с писане на статии и подпомагане ...

Държавна агенция за бежанците обявява конкурс за юрисконсулт в Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“, Отдел „Качество на производството“. Юрисконсултът в отдела осигурява правно дейността на председателя на ДАБ по ...

Юридически факултет Чикаго-Кент – висше учебно заведение по право, базирано в САЩ, съвместно с Училището по американско право, обявява две взаимно свързани програми с гарантирани стипендии за обучение в размер ...

Българска Народна Банка обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Дирекция Анализ и контрол на риска, Управление Емисионно. Юрисконсултът в дирекцията извършва комплексно правно обслужване на дейността на дирекцията и на ...

2346