Стажове и работа

Германската служба за академичен обем (DAAD) отпуска стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2019/2020 година. ...

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена. Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, ...

Администрация на Президента предлага ежегодно стажантска програма за студенти и висшисти от различни специалности.  Продължителността на стажа е минимум един месец и се определя както в зависимост от учебния план на ...

Стаж в БНБ

Стажове и работа

Българската народна банка организира студентска стажантска програма. Стажовете се провеждат през периода юни-септември. Програмата е насочена към студенти от широк кръг специалности от университети с различен профил. По време на стажа ...

123