Стажове и работа

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 30 щатни бройки за длъжността длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър в  дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ към Агенция по вписванията. Длъжностното ...

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“. Юрисконсултът в отдела осъществява дейности във връзка ...

The Goettingen Journal of International Law (GoJIL) is dedicating its 9th Student Essay Competition to the topic Deterrence or Escalation? – Nuclear Weapons under International Law. The GoJIL is a student-led academic ...

УниКредит Булбанк търси да назначи Старши юрисконсулт по заместване в отдел „Необслужвани кредити“. Юрисконсултът осигурява правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите, прави проверка на валидността на кредитните ...

УниКредит Булбанк търси Адвокат на граждански договор. Адвокатът ще следва да изпълнява възложените му задачи, свързани с правното обслужване и контрола за законосъобразност в областта на „Банкиране на дребно“; осигурява ...

А1 предлага стажантска програма в направление „Право“. Стажантската програма е целогодишна, стажът е платен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Стажантът извършва дейности свързани с обработването на ...

2346