Стажове и работа

УниКредит Булбанк търси Адвокат на граждански договор. Адвокатът ще следва да изпълнява възложените му задачи, свързани с правното обслужване и контрола за законосъобразност в областта на „Банкиране на дребно“; осигурява ...

А1 предлага стажантска програма в направление „Право“. Стажантската програма е целогодишна, стажът е платен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Стажантът извършва дейности свързани с обработването на ...

Министерство на финансите обявява конкурси за юрисконсулт с функции по процесуално представителство и за двама юрисконсулти с функции по подготовка на съдебни и арбитражни дела към дирекция „Съдебна защита“. Юрисконсултът ...

Банка ДСК обявява свободни позиции за Юрисконсулти в Управление „Правно“, Централно управление. Юрисконсулт банкиране на дребно и платежни услуги съгласува от правна страна основни вътрешни актове на Банката, договори, ОУ, продукти, ...

KPMG България търси да назначи вътрешен адвокат. Отговорностите на назначения юрисконсулт са следните: консултиране и подпомагане по ежедневните правни въпроси на дейността на фирмата; подготвяне и консултиране по договори с ...

TAD GROUP търси да назначи Консултант по защита на личните данни. TAD GROUP е българска фирма, специализирана в предлагането на решения за киберсигурност.  Консултантът изготвя политики за съответствие с GDPR и ...

123