Стажове и работа

„Агенция за събиране на вземания” ЕАД търси Юрисконсулт в Екип „Цесии и общи портфолиа – съдебно събиране“. Юрисконсултът отговаря и следи за цялостното прилагане на съдебната процедура спрямо длъжниците на ...

Кеш Кредит търси да назначи Юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя правни документи в областта на гражданското, търговското и трудовото законодателство. Предоставя правни становища и препоръки относно дейността на компанията и конкретни проекти. ...

Лидл България търси да назначи Стажант по проект „Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие“. Стажантът се въвлича в процесите, свързани с Право и нормативно съответствие. Запознава се ...

Овергаз търси Стажант

Стажове и работа

„Овергаз Инк.“ АД търси Стажант в процес „Юридическо обслужване“. Стажантът изготвя и съгласува проекти на договори, документи и становища по правни въпроси в сферите енергийно право, облигационно право, търговско право, административно право ...

The ERA Scholarship Programme

Стажове и работа

Програмата със стипендии от Академия – ERA (The ERA Scholarship Programme), е разработена да насърчава разбирането на добрите практики в областта на Европейското право чрез предоставяне на безплатно обучение и обмен ...

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент. Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент ...

123