Стажове и работа

А1 търси Мениджър „Правно обслужване и регулации“. Мениджърът „Правно обслужване и регулации“ изготвя сравнително-правни анализи в областта на електронните съобщения, изграждането и ползването на мрежови обекти. Изготвя предложения за изменения ...

FAIRPLAY INTERNATIONAL JSC търси Юрисконсул. Юрисконсултът осигурява правното обслужване на фирмите от групата на ФеърПлей и изготвя цялостната правна документация. Изготвя проектодоговори и договори с клиенти и подизпълнители. Дава устни ...

Kinstellar, Sofia office организира провеждането на стажантска програма. За стажа ще бъдат избрани трима стажанти, по един за всяка от следните сфери на правото: Employment and Contract law (трудово и ...

„Овергаз Мрежи“ АД търси Юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя становища по правни въпроси в сферата на финансовите и търговски обезпечения. Изготвя правни анализи и предоставя становища и консултации по търговско-правни въпроси, касаещи ...

MFG търси Юрисконсулт

Стажове и работа

MFG търси Юрисконсулт. Юрисконсултът преглежда и анализира на съдебна практика в България. Извършва преглед и анализ на съдебна практика в страните, в които дружествата от Групата оперират. Прави структуриране и ...

„Макроадванс“ АД търси да присъедини към екипа си Правен Сътрудник/Юрисконсулт. Правният съветник/Юрисковсултът извършва анализ и обработка на граждански производства, работи с различни регистри и правно-информационни системи. Подготвя и обработва книжа ...

123