Стажове и работа

Европейската сметната палата организира стажантска програма, която се провежда три пъти годишно. Eвропейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя спомага за ...

Конфедерацията на независимите синдикати в България обявява конкурс за стипендии на името на Кръстьо Петков, Президент на КНСБ в периода 1990-1997. Съучредители на стипендията са Университет за национално и световно ...

Търговска Банка Д предлага Стажантска програма в различни направления. Програмата предлага възможността стажантите да се запознаят с дейността на структурите в Централното управление или с организацията на работата във финансовите ...

Германската служба за академичен обем (DAAD) отпуска стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2019/2020 година. ...

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена. Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, ...

Администрация на Президента предлага ежегодно стажантска програма за студенти и висшисти от различни специалности.  Продължителността на стажа е минимум един месец и се определя както в зависимост от учебния план на ...

123