Стажове и работа

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена. Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, ...

Извън програмата на Министерски съвет „Студентски стажове в държавната администрация“, Министерство на икономиката провежда индивидуални студентски стажове целогодишно. Министерството предлага практическо обучение на студенти и млади специалисти с акцент върху придобиването ...

Националния институт на правосъдието информира за Стажантска програма на Съда на Европейския съюз. Стажът се провежда в кабинета на съдия Марияна Кънчева,  Общ съд на ЕС, Люксембург с продължителност от 1 ...

Националният институт на правосъдието информира за неплатена стажантска програма на Съда на Европейския съюз. Програмата запознава стажантите с работата и практиката на СЕС и в частност Общия съд, предоставя възможност за ...

Администрация на Президента предлага ежегодно стажантска програма за студенти и висшисти от различни специалности.  Продължителността на стажа е минимум един месец и се определя както в зависимост от учебния план на ...

Стаж в БНБ

Стажове и работа

Българската народна банка организира студентска стажантска програма. Стажовете се провеждат през периода юни-септември. Програмата е насочена към студенти от широк кръг специалности от университети с различен профил. По време на стажа ...

123