Българската търговско-промишлена палата организира Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд. Курсът ще се проведе в периода 6 март – 29 май 2019 г. в сградата на БТПП в гр.София, ул. Искър № 9, ет. 1, зала „Б“.

Обучението е с теоретико-практическа насоченост и се състои от 12 модула по 3 часа. Занятията ще се провеждат един път седмично в извънработно време.

Препоръчително е студентите, включващи се в курса, да са завършили обучение, или в настоящия момент да изучават граждански процес.

Краен срок за потвърждение: 6 март 2019 г.

За повече информация>>