„Агенция за събиране на вземания” ЕАД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт за регион София и регион Перник.

Юрисконсултът образува и представлява Дружеството по граждански дела, по реда за заповедно и исково производство от ГПК, отговаря за оформянето, подаването и съхранението на съпътстващите ги документи. Образува и представлявате Дружеството по изпълнителни дела пред Съдебен изпълнител и отговаря за оформянето, подаването и съхранението на съпътстващите ги документи. Извършва необходимите правни действия, както и изисква такива от Съдебния изпълнител, за своевременно събиране на дължимите вземания. Осъществява комуникация с клиенти на дружеството по телефон и водене на преговори. Извършва и други действия, свързани с дейността на Дружеството.

Изисквания за заемане на длъжността: висше юридическо образование, много добра компютърна грамотност – MS Office, минимум 1 година юридически опит, опит в сферата на съдебното събиране и принудителното изпълнение се счита за предимство.

За повече информация>>