Агенция за събирания на вземания ЕАД организира Стажантска програма 2019.

Комисията е небанкова финансова институция, специализирана в купуването на просрочени вземания и съществува от 9 години.

По програмата ще бъдат назначени студенти специалност „Право“,които да подпомагат работата на юристите в компанията.

Стажът е платен, с продължителност до 6 месеца, работа на пълен работен ден /с гъвкави опции за работно време/, с възможност за постоянна работа след края на стажа.

Основните задължения на стажантите са:

  • Управление на малък портфейл от изпълнителни дела, без финансова цел
  • Съдействие на юрисконсулти по искови производства
  • Подготвяне на заявления по заповедни производства
  • Посещения в съда за събиране на изпълнителни листове, справки по дела
  • Подготвяне на документи за завеждане на нови изпълнителни дела
  • Подготвяне на документи за конституиране на АСВ по вече заведени изпълнителни дела
  • Подготвяне на молби за извършване на справки и способи по текущи изпълнителни дела
  • Посещение на кантори на ЧСИ с цел входиране на молби
  • Други организационни задължения като получаване и разпределяне на призовки

Изискванията към кандидатите са следните: завършен III курс, добра компютърна грамотност, адаптивност, лична мотивация и желание за изява, много добри комуникативни умения.

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2019 г.

Към сайта на дружеството>>