Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС
Юридически факултет на УНСС
Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС
Студентски съвет при УНСС


ФОРУМ „СЕДМИЦА НА ЮРИСТА В УНСС“
16-18 април 2019г.

 

16 април – Зала Тържествена
Тържествено откриване 13:00ч.
Приветствие от Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев;
Приветствие от Декана на ЮФ на УНСС – доц. д.ю.н. Живко Драганов;
Официален гост – съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд

ЧАСТНИЯТ СЕКТОР – Представяне на бивши възпитаници 13:30-16:00ч.
1. Десислава Цветкова – Адвокат в адвокатско дружество „Попов Арнаудов и партньори“
2. Софроний Иванов – Юрисконсулт в „Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД
3. Силвия Димитрова – Юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД

 

17 април– Голяма конферентна зала
ПУБЛИЧНИЯТ СЕКТОР – Представяне на бивши възпитаници 13:00-16:00ч.
1. Цветолюба Васева – Съдебен помощник във ВКС
2. Иван Иванов – Разследващ полицай 3 РУ на СДВР
Кафе-пауза 14:15 – 14:30ч.
3. Елена Андреева – Младши прокурор в Софийска районна прокуратура
4. Десислава Димитрова – Разследващ митнически инспектор

 

18 април– Голяма конферентна зала
Представяне на компании
09:00-09:45ч. – „Обединена българска банка“ АД
09:45-10:30ч. – 180 Degrees consulting Sofia
10:30-11:15ч. – „Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД
11:15-12:00ч. – “Forex Capital Markets” LTD
Кафе-пауза 12:00-12:30ч.
12:30-13:15ч. – „Академика 2011“ ЕАД
13:15-14:00ч. – Price Waterhouse Coopers
14:00-14:45ч. – Агенция по заетостта – Регионална служба по заетостта-София
14:45-15:30ч. – Адвокатско дружество „Димитров и партньори“

Закриване и връчване на сертификати