В края на месец ноември и началото на месец декември Алумни клуб проведе три публични лекции – срещи.

Първата от трите се проведе на 29 ноември 2017 в зала Тържествена в УНСС на тема „Престъпление и наказание в творчеството на Достоевски“. Гост-лектор на събитието бе доц. д-р Калин Михайлов, който е член-съосновател на Българско общество „Достоевски“. Той премина през важните моменти от живота на писателя, оформили личността и творчествтото му, маркира най-известните му творби и характерните им белези и акцентира на „Престъпление и наказание“, а в края на срещата се проведе кратка дискусия върху произведението.

На 4 декември 2017 Теленор със съдейтвието на Алумни клуба реализира семинар на тема „Кажи НЕ на корупцията“ в Централата на Теленор. В дейността взеха участие студенти от различни курсове на Юридически факултет на УНСС. По време на семинара участниците се запознаха и обсъдиха добри практики за борба с корупцията в корпоративния свят.

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС завърши календарната година с Михаил Христов, който беше гост-лектор на публична лекция на тема „Как да се реализираме не спрямо пазара на труда, а спрямо самите нас?“. Събитието се проведе в Малка конферентна зала, УНСС на 5 декември.