Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си юрист/младши адвокат.

Изискванията за заемане на длъжността: висше юридическо образование, много добър писмен и говорим английски език, минимален среден успех от семестриални изпити – много добър 5,00, минимален среден успех от държавните изпити – много добър 5,00.

Краен срок за кандидатстване: 4 април 2019 г.

За повече информация>>