Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си адвокат.

Изисквания за заемане на длъжността: 2 или повече години стаж след придобиване на правоспособност

Дружеството с утвърдено име предлага възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие.

При интерес изпратете мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити най-късно до 31 май 2022 г. включително.

 

За повече информация>>