Заглавие: „Административен процес“

Автори: Кино Лазаров и Иван Тодоров

Издателство: „Сиела“

Учебникът отразява действащото законодателство, обхващайки многобройните промени в АПК през последните години. Съобразени са новите положения в редица закони. Наред с теоретичните въпроси са разгледани и интересни проблеми в практиката.  Учебникът има за цел да подготви бъдещите юристи за тяхната практическа дейност.

Разгледана е актуална съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд. Включени са нови решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и Европейския съд за защита на правата на човека в Страсбург. Разгледани са и въпросите за административните актове, издавани при условията на извънредно положение и при епидемии. В учебника е отделено специално внимание на съотношението между националния административен процес и европейския административен процес.

Съществено преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в електронен вариант.

За повече информация >>