Адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори“ търси за екипа си стажанти.

Кандидатстващите трябва да отговарят на следните изисквания: да са студенти между първи до трети курс в специалност „Право“; да притежават добри умения за работа с офисни програмни продукти; да проявяват интерес към гражданското право, гражданското процесуално право, административното право; да притежават умения за работа в екип, умения за работа с клиенти, комуникативност, отговорност; да проявяват желание за развитие и сътрудничество, колегиалност, високо чувство за отговорност; да владевт английски или немски език, като владеенето на втори език е предимство.

Дружеството предлага професионални предизвикателства, динамична работна среда, възможност за обучение, кариерно развитие и конкуретно заплащане.

Кантората назначава стажантите си на трудов договор и предоставя пакет придобивки, включващ допълнително здравно осигуряване и карта за спорт.

Заинтересованите студенти могат да кандидатстват като изпратят СV на следния адрес office@popovarnaudov.bg.

Краен срок за кандидатстване: 10 май 2019 г.

Десислава Цветкова, бивш възпитаник на Юридически факултет на УНСС, е част от екипа на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“. Тя бе гост-лектор на 16 април 2019 г. на среща със студенти, част от форума „Седмица на юриста в УНСС“.