Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ обявява отворени позиции за адвокат.

Изискванията към кандидатите са следните: минимум между 1.5 до 2 г. опит като юрист, отличен писмен и говорим английски език, минимален среден успех от семестриални изпити мн.добър 5,00, минимален среден успех от държавните изпити мн.добър 5,00, способност за натоварена работа в екип.

Кантората предлага помощ при професионалното развитие от водещи юристи, работа с корпоративни национални и чужди клиенти и практика в различни правни области.

За кандидатстване заинтересованите следва да изпратят мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование.

Отговарящите на условията кандидати дружеството ще покани на интервю.

За повече информация>>