А1 търси да назначи в екипа си юрисконсулт.

Юрисконсултът отговаря за състоянието на вътрешната нормативна уредба на дружеството и нейното съответствие с действащите нормативни актове. Подготвя и предоставя правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност. Изготвя проекти на договори, пълномощни и други документи, свързани с правната дейност на дружеството. Представлява дружеството пред административни и съдебни органи, и юрисдикции в Република България, включително и пред Арбитраж, и пред всички трети лица, когато е необходимо, във връзка с дейността на дружеството. Отговаря за правилното обработването, съхранение и предоставянето на поверената документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД.
Изисквания за заемане на длъжността: Висше юридическо образование, минимум една година опит на подобна позиция, отлични компютърни умения – MS Office, MS Outlook, Internet, добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.
Срок за кандидатстване: 03 ноември 2021 г.