„Предприятието ползвател на работници за временна работа“

Ярослава Генова

Издателство „Сиела“ представя нова книга „Предприятието ползвател на работници за временна работа“ с автор Ярослава Генова.

Книгата представя цялостно изследване, посветено на предприятието ползвател на работници или служители, изпратени му за временна работа по реда на Раздел VIIIв, глава V от Кодекса на труда. Тя предлага концептуален поглед върху понятието за предприятие ползвател. Съдържа подробен правен анализ на неговите трудови права и задължения към „външния персонал“,чиято работна сила е обект на използване. Акцентира върху проблемите, на които се е натъкнала съдебната практика до момента във връзка с участието на предприятия ползватели на пазара на труда.

За повече информация>>